Perkins My Engine i SmartCap

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Arhiva


Sve je teže zamisliti motor bez elektronike. A kad je već tu, onda je šteta ne iskoristiti priliku koja se već pruža i ne povezati brodsku elektroniku s našom svakodnevnom elektronikom u obliku mobitela, računala, tableta... A Perkins je za sada jedini proizvođač koji na jednostavan način omogućuje da se i klasični mehanički motor starijega tipa na neki način digitalizira

Kad se danas gleda na povijest čovječanstva, uz pronalazak vatre i kotača jedan od najvažnijih trenutaka je onaj u kojem je Nikola Tesla shvatio da se radiovalovi i elektronički sklopovi mogu koristiti za komunikaciju. U početku sramežljivo i polako, a potom sve brže, bežična komunikacija zauzima sve važnije mjesto u svim segmentima naših života. Iako nam se sve donedavno činilo da su brodski motori nekako na marginama bežične komunikacije i upravljanja, stvari se i tu polako počinju mijenjati.

Za tu promjenu razloge treba tražiti prvenstveno u našoj sve većoj ovisnosti o potpuno nevažnim podacima, ali i činjenici da nam to može znatno olakšati život. Jedan od primjera za to jest i taj što se na ovaj način može znatno pojednostavniti održavanje i popravak motora, a to je, priznat ćete vrijedna stvar. Gledano iz perspektive servisera koji mora dijagnosticirati kvar, svi oni nama nepotrebni podaci u koje gledamo kao da nam život o tome ovisi, njemu predstavljaju iznimno važan izvor informacija. Te informacije njemu omogućuju da i prije no što dođe do motora postavi dijagnozu, pripremi alat i rezervne dijelove te popravak, ili klasični servis obavi u jednom danu, što je p ... (više u tiskanom i CD izdanju)