Parsun F 6

BN 225
| 28.5.2020 | Piše:
Jere Friedrich
| Foto:
Igor Šuhov


Parsun je na hrvatskom tržištu prisutan već dosta godina. Kao i s većinom kineskih proizvoda krenulo je sramežljivo

Profesionalni ribar je čovjek koji vrlo dobro zna što je more. To je čovjek koji more doživljava na isti onaj način na koji ratar doživljava svoju oranicu. Ti ljudi vide mnogo više od nas običnih ljudi, a njihov pogled uglavnom nije zastrt onom romantičarskom koprenom koja nama ostalima smanjuje moć racionalnoga rasuđivanja i realnoga pogleda na stvari. Kod njih su stvari uglavnom vrlo jednostavne; motor ili radi ili ne radi, riba u mreži ili jest ili nije... E pa jedan takav profesionalni ribar kupio je Parsun 6 za svoju malu staru Istranku, da bi mogao isploviti malo za svoju dušu kad se nakon cijele noći probdjevene na plivarici vrati natrag u Krk, u matičnu luku.

Starijim nautičarima test motora Parsun 6 završio je upravo sada. Što više treba reći? Ipak, budući da nas čitaju i oni malo mlađi za njih, a i za sve nas ostale ćemo nastaviti dalje kako bismo makar opisali ovaj motor.

 

Parsun. Parsun je na hrvatskom tržištu ... (više u tiskanom i CD izdanju)