Panulaški štap Megalodon

BN 162
| 6.3.2015 | Piše:
Burza Nautike


Riječ je o projektu koji je u realizaciji uvoznika Xzoginih štapova, tvrtke Sportski ribolov iz Splita odradio tim iskusnih panulaša.

Cilj je bio osmisliti štap namijenjen prvenstveno panulanju živom ješkom. Dakle, ciljana lovina su zubatac i njegovi bliski srodnici s time da je pred štap postavljen i zahtjevan zadatak izvlačenja iz mora velikih gofova kao i mogućnost ravnopravne borbe s tunidima koji se sve češće bacaju na mamce namijenjene drugim ribama. Tijekom razvoja štapa pokazalo se da je idealno rješenje blank kakav je korišten pri izradi, sada već legendarnoga Xzoginog Belvederea, koji krasi devet Fuji vodilica. Prihvat multiplikatora je Alpsov, križ aluminijski. Ovisno o afinitetima, to jest o dubini panulanja i težini olova kojim se panula, kao i primarno ciljanoj lovini, na raspolaganju su dva štapa, lakši Megalodon CL 16 (7 kg) i jači Megalodon CL 20 (10 Kg), oba dužine 1,91 m. Grip rukohvat iznad multiplikatora nešto je duži od onog na Belvedereu i rastegnut je kontinuirano od samog prihvata što olakšava zahvat kod izvlačenja ekstremno velikih lovina. Prvi štapovi iz Megalodon serije već su isplovili na more, što znači da u trenutku dok vi čitate ovaj tekst na površinu već izlaze prve ribe ulovljene ovim Xzoginim štapom koji je specijalno razvijen baš za naše podneblje! Ove štapove kao i ostale XZogine novitete možete vidjeti u trgovini Rogi ribaru u Ičićima.

...