Palamide

BN 159
| 15.12.2014 | Piše:
Igor Felker
| Foto:
Igor Felker


Pojmovnik:
- Palamidariti – loviti palamide onako kako to rade ribolovci maheri
- Palamudariti – pričati gluposti, mlatiti praznu slamu
Ako gledamo samo razliku u slovima, ona je tako mala, tek jedno slovo, ali upravo je to jedno slovo, ta sitnica nevjerojatno bitna. I u praksi je tako, jer palamudaroša i palamidaroša dijele sitnice, detalji. A svatko tko je ušao dublje u smisao ribolova zna da bit stvari leži upravo u detaljima

Ako za ikoji ribolov možemo reći da ima svoje hot-spotove, terene koje krasi dobar ulov, onda je to lov palamida. Na tim ćemo pozicijama u vrijeme kad ima palamida, uvijek vidjeti veći broj barki. Ako ste se ubacili među njih i duže vremena pratili što se zbiva, sigurno ste primijetili da uvijek, ama baš uvijek love isti ribolovci. I onda naravno, svaki slabiji ribolovac pokušava poboljšati svoj ulov kopirajući radnje boljega. Najlakše se primjećuju i savladavaju oni krupniji detalji, međutim, one male sitnice je teško uočiti, prvenstveno zato što je udaljenost između barki obično prevelika ... (više u tiskanom i CD izdanju)