Opis rješenja brodice Šibenik 800 (3. dio)

BN 237
| 2.6.2021 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Na brodu su smještena dva fotonaponska modula ukupne snage 360 Wp. Oni proizvedenu električnu energiju predaju MPPT regulatoru punjenja. MPPT regulator punjenja je spojen preko zaštitnog prekidača na Li-Charge relej i dalje na Lynx-Power In modul i tako na LFP baterije.

U prethodna 2 nastavka opisani su detalji primjene LFP baterija za bateriju opće namjene na novogradnji dvije brodice Šibenik 800, a zahvaljujući susretljivosti vlasnika brodogradilišta Dunkić d.o.o. i investitora. U prvom nastavku opisan je dio sheme oko LFP baterija koji uključuje potrebnu sklopnu, mjernu i zaštitnu opremu. U drugom nastavku opisan je dio sheme oko spoja punjača, startne baterije, alternatora, dvosmjernog pretvarača i priključka izmjenične mreže. U ovom nastavku, nakon preglednog ponavljanja shema iz prva dva nastavka, opisat će se dio sheme oko spajanja startne baterije i baterije opće namjene u slučaju hitnosti i međusobno informacijsko spajanje komponenti.

Shema spoja oko LFP baterija

Na slici 1. prikazana je shema spoja oko LFP baterija koja obuh ... (više u tiskanom i CD izdanju)