Od Viškog boja do Dreadnoughta

BN 84
| str. 094-097 | 23.4.2013 | Piše:
dr. sc. Krste Juras, dipl. ing.


Neposredna je posljedica Viškog boja bila - korak unatrag. Naime, na brodove se vratio kljun, tako da se kratko vrijeme nakon ovog boja snaga pojedine ratne mornarice nije mjerila samo brojem topova već i kljunova!

Utrka topa i oklopa

Zbog naglog usavršavanja brodskog topništva i povećanja prodorne snage zrna, morali su graditelji zaštititi brodske bokove sve debljim oklopom, koji je s vremenom postao toliko težak da ga brodovi više nisu mogli nositi. Budući da ni dimenzije brodova nisu mogle rasti unedogled, morao se ograničiti broj topova te smanjiti površina bočnog oklopa. Topove se pak postavljalo u sredinu broda, gdje su se mogli mnogo bolje zaštititi oklopom smanjene površine (protection reduite), pa otuda naziv reduitni brodovi. Prvi su takve brodove izgradili Francuzi (Magenta i Solf ... (više u tiskanom i CD izdanju)