Ocean Signal

BN 190
| 3.7.2017


Za posadu i plovilo brine se oprema za sigurnost, te lociranje na moru

Radi se o raznim lokatorima poput SART transpondera, pa osobnih lokatora i sličnog. Upravo njih od početka ove godine može se pornaći u lancu trgovina Marina Stores. Naime tvrtka Lalizas, koja i vodi ove trgovačke lance, od prvog mjeseca ove godine ekskluzivni je distributer za Ocean Signal opremu za lociranje na moru, a koja uključuje EPIRB, SART, PLB i ostalo. Osim toga Marina Stores je osigurala i kompletnu podršku servisa i održavanja, te nabavu zamjenskih i rezervnih dijelova.


...