Noć, magla, kiša i loša vidljivost su nekada bili veliki problem za sve koji plove. Danas to više nije tako

| 26.2.2020


Navico grupa koja proizvodi brodsku elektroniku Simrad, Lowrance i B&G predstavila je mali pulsno-kompresijski radar Halo20+. S masom od 5 kg, te promjerom radoma od 50 cm ovaj radar je prikladan za montažu na brodice u operativnom rasponu srednjeg dometa. Halo20+ pokriva područje od 1,5 NM, 360° po horizontu s razmakom između emitiranja pulseva od 1 sekunde.

Ovaj ultrabrzi pulsni radar pomoći će nautičarima da u uvjetima slabije vidljivosti imaju bolji "radarski” pogled u cilju sprečavanja sudara i opasnih bliskih susreta na moru, a na raspolaganju je i Dual Range za širokopojasno pokrivanje s jedne strane prometa, a s druge vremenskih uvjeta.

Korisna će biti i Doppler funkcija za kolornu separaciju plovnih objekata koji idu prema ili pak od nas, te funkcija praćenja plovnih objekata MARPA. Ovaj radar, iako pokriva srednji domet koji koriste manje brodice ima sve funkcije koje imaju veliki brodski radari.

...