NMEA 0183 i NMEA 2000

BN 220
| 15.12.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Iako je većina novije brodske elektronike NMEA 2000 kompatibilna ipak jedan dio opreme, elektronike, odnosno uređaja na plovilima i dalje koristi protokol NMEA 0183. Česte su situacije povezivanja senzora i davača s uređajima i ploterima koji koriste NMEA 0183 za protok podataka

U vremenima početaka razvoja brodske elektronike, a govorimo o '50-im godinama prošlog stoljeća, kad je svaki proizvođač brodske elektronike razvijao vlastite protokole i savladavao osnove funkcioniranja i povezivanja uređaja na plovilu, nitko se nije mogao baviti unificiranjem protokola, konektora i međusobnog povezivanja uređaja različitih proizvođača na jednom plovilu. Svi su razvijali ono što im je bilo dostupno. Uglavnom se radilo o kompjutorskim, telekomunikacijskim, te elektroničkim protokolima i konektorima. U prvoj fazi razvoja neki proizvođači su se specijalizirali za posebne pretvarače (konvertere) kojima su s više ili manje uspjeha povezivali uređaje koji međusobno nisu mogli komunicirati. Sve je to bilo tako dok američka asocijacija za brodsku elektroniku NMEA (National Marine Electronic Association) nije razvila NMEA 0183 protokol za komunikaciju brodske elektronike.

NMEA 0183 se održao do današnjih dana i omogućuje slanje kratkih jednosmjernih poruka kao što je GPS pozicija ili otklon kormila u brodski autopilot. Nasuprot njemu, NMEA 2000 novija verzija protokola komunikacije, omogućio je dvosmjernu i vrlo ... (više u tiskanom i CD izdanju)