Nepotopivi SAR 15 spašava živote

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Konačno smo dočekali brodicu za hitnu medicinsku službu kojom će se izjednačiti pružanje hitne medicinske skrbi stanovnicima i posjetiteljima otoka sa ostatkom države.

Brodogradilište Iskra shipyard iz Šibenika ima dugogodišnje iskustvo u izradi aluminijskih plovila posebno za naručitelje iz skandinavskih zemalja, a gradnja brodice SAR 15 bio je za njih još jedan izazov u kojem su koncentrirali sve svoje znanje i inventivnost. I rezultat svega je vrhunski proizvod, nepotopiva aluminijska brodica, koju pogone dva Volvo motora svaki po 662 kW, sa svom elektronskom opremom za navigaciju i komunikaciju koje se mogla ugraditi na takvo plovilo.

 

 Šuma antena
Na krovu je šuma antena što i nije ništa čudno kada vidite koliko je različite sigurnosne i navigacijske opreme ugrađeno u plovilo

 

Konačno je zaplovilo prvo od 6 jednakih brzih brodica hitne pomorske medicinske službe iz projekta vrijednog ukupno 10,1 milijuna eura. Ovim brodicama osigurava se pružanje hitne medicinske skrbi stanovnicima i posjetiteljima otoka i priobalja te se ujednačava dostupnost hitne zdravstvene skrbi na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Sukladno Sporazumu potpisanom između Ministarstva zdravstva, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, priobalni županijski zavodi za hitnu medicinu osiguravati će medicinske timove koji čine doktor medicine i medicinska sestra/tehničar, a lučke kapetanije osiguravaju vez, održavanje i posadu. Dugo su otočani i njihovi ljetni gosti čekali ovakav rasplet. U proteklim vremenima bilo je raznoraznih kombinacija, projekata brodova i brodica i prijedloga, dok konačno nije sve skupa definirano, financirano europskim sredstvima i realizirano u renomiranom Hrvatskom brodogradilištu.

Do sada su ove poslove obavljala raznorazna brza plovila u otočnim mjestima, uglavnom potpuno neadekvatno opremljena za poslove hitne medicinske pomoći, a uspješnost akcija spašavanja bolesnika temeljila se najviše na entuzijazmu i snalažljivosti skipera koji su upravljali takvima brodicama.

 

 Preglednost prije svega
Prednja stakla nakošena prema naprijed, s vrhunskim brisačima osiguravaju odličnu vidljivost u svim uvjetima

 

Sada će ove poslove prijevoza bolesnika obavljati brodica radnog imena SAR 15 koja je namjenski napravljena baš za ove poslove. Međutim po svim karakteristikama, ovo plovilo je sposobno obavljati i mnogo složenije poslove od samog prijevoza bolesnika i rješavanja hitnih slučajeva. Jer samoispravljanje i nepotopivost ovog skoro 15 metarskog aluminijskog plovila, te količina i vrsta opreme koja je ugrađena u ovu brodicu, su takve da je svrstavaju u sam vrh sličnih plovila u svijetu, a najsličnija je SAR brodicama koja plove sjevernim morima i gdje su uvjeti na moru mnogo teži i složeniji nego na Jadranu. Možemo slobodno reći da je ovo prvo plovilo takvih vrhunskih karakteristika i s takvom opremom koje je izgrađeno u Hrvatskoj, i sigurni smo da će u skoroj budućnosti zaploviti još nekim morima osim Jadranskog.
Iskra shipyard iz Šibenika ima dugogodišnje iskustvo u izradi aluminijskih plovila posebno za naručitelje iz skandinavskih zemalja, a gradnja brodice SAR 15 bio je za njih još jedan izazov u kojem su koncentrirali sve svoje znanje i inventivnost. I rezultat svega je vrhunski proizvod, nepotopiva aluminijska brodica, koju pogone dva Volvo motora svaki po 662 kW , sa svom elektronskom opremom za navigaciju i komunikaciju koje se mogla ugraditi na takvo plovilo. S navedenih 1800 KS SAR 15 postiže maksimalnu brzinu od skoro 42 čvora, što garantira bolesnicima da će uz medicinski opremu koja je na brodu te prisutnost liječnika i medicinske sestre biti odgovarajuće zbrinuti unutar zlatnog sata povećavajući šanse preživljavanja od 30 do 50 posto". Prva brodica koja je predana naručitelju isporučuje se u Dubrovnik, a nakon toga do kraja 2023. godine pet preostalih bit će isporučeno još u Malom Lošinju, Rabu, Supetru, Zadru i Šibeniku.

 

 Sve mora dobro brtviti
Svi kabelski prolazi na krovu i posvuda na brodu moraju biti vrhunski zabrtvljeni jer ovo je ipak brod koji je praktično nepotopiv

 


Projektant s dobrim preporukama

Nositelj projekta SAR 15 je Nikola Orešković. On je ujedno i projektant još jednog uspješnog hrvatskog plovila OPUS 12, dvanaest metarskog luksuznog Dayboat plovila maksimalne brzine od preko 50 čvorova.

 

 

 

 


Paluba i krmeni kokpit

Već na prvi pogled SAR 15 djeluje impresivno, svakako će vam oko zapeti na krov kabine na kojem je šuma antena reflektora i još svakakve druge opreme, navigacijskih svjetala, radarske antene, sirene. Odmah na početku treba napomenuti da je ova brodica nepotopiva što joj osiguravaju dvije uzgonske komore dvije u središnjem dijelu broda i treća na krmi, a osim toga brodica ima i sposobnost samoispravljanja što znači da se u slučaju prevrtanja vraća u svoj normalni položaj. Stoga je sva oprema napravljena tako da se u slučaju prevrtanja onemogući ulazak mora u unutrašnjost brodice. To znači da su svi kabelski prolazi i svi prodori s vanjskog dijela u unutrašnjost brodice zabrtvljeni, da se svi ventilacijski otvori zatvaraju automatski ili ih se zatvara iz kormilarnice daljinskim komandama. Prozori su u posebnim okvirima s ojačanim staklom a sva vrata i otvori portele i poklopci imaju mehanizme kojima se osigurava potpuna vodonepropusnost. Vjetrobranska stakla odnosno prednji prozori su zakošeni prema naprijed kao na svim radnim brodovima i brodicama, što skiperu osigurava dobru vidljivost u svim uvjetima i kiši na moru. Bočnih ograda na ovom brodu nema ali ima ograda oko središnjeg povišenog dijela na palubi slično kao i na lučkim pilotinama, te optimalna pokrivenost rukohvatima. Veliko sidreno vitlo je na pramcu iznad palube, ali sidro izlazi ispod palube pa ne smeta putnicima na palubi. Dvije jake bitve sa svake strane omogućuju vezivanje i malo debljim konopima ako je potrebno. Prolazi s palube prema krmenom dijelu su dovoljno široki i nema ograde ali postoji tračni klizač na koji se može zakačiti sigurnosni pojas pa je kretanje, ako je baš potrebno, sigurno i u težim uvjetima.

 

 Sigurnosna ograda
Ograda na palubi kao i na lučkim pilotinama je oko središnjeg povišenog dijela palube, što je važno za sigurnost putnika na palubi

 

 


 Sigurni radni uvjeti
Na krmi koja je kao i cijela brodica opasana s predimenzioniranom bokoštitnicom ispunjenom PU pjenom je sve što treba ovakvom plovilu. Široka rampa za ukrcaj putnika, dizalica za ukrcaj onih s obale ili iz mora, dvije splavi, vitla, i velike rešetke za usis zraka u strojarnicu

 

Krmeni kokpit

Prostor krmenog kokpita nije veliki ali na njemu se svejedno smjestilo puno različite opreme. Vrlo važna je široka hidraulična pasarela koja omogućava lakši ukrcaj i iskrcaj bolesnika s obale u brod i obratno. Sličnu namjenu ima i dizalica s kojom se može pokupiti nešto s površine mora ili s druge brodice. Na samom krmenom zrcalu su sklopive ljestve koje imaju i funkciju dizalice, a koje se mogu spustiti u more i veliki sanduk u kojem se mogu smjestiti konopi, bokobrani i slična oprema. Na svakoj strani su i automatske splavi, a tu je i vitlo za pritezanje konopa, kada se pristaje u lošijim uvjetima na moru. Veliki motori trebaju i puno zraka, pa su na krmenoj strani kabine dva velika usisna otvora, što nije ništa posebno osim da se ovi otvori u slučaju prevrtanja moraju automatski zatvoriti kako ne bi došlo do prodora vode u strojarnicu. Isto je i sa svim ventilacijskom otvorima na brodu.

 

 Za siguran ukrcaj i iskrcaj
Široka hidraulička rampa preko koje se bez problema ukrcavaju putnici, ali što je još važnije lako prolaze nosila s bolesnicima

 

 

 Sigurni bočni prolazi
Na bočnim prolazima uz nadgrađe nema bočne ograde, ali su ugrađeni klizači za koje se možete zakačiti posebnim pojasom pa ste sigurni i kod najgoreg nevremena

 

 Sve mora dobro brtviti
Vrata za ulazak u kabinu su vodotijesna sa zatvaračem koji zatvara i priteže vrata u osam točaka, čime je nepropusnost zagarantirana

 

Kabina

U kabinu se ulazi kroz nepropusna krmena vrata. Mehanizam na ovim vratima je takav da zatvara vrata i učvrsti ih u osam točaka što garantira da su potpuno vodotijesna. Kabina je na ovoj brodici zaista velika jer ipak se u njoj moraju smjestiti bolesnici, pa su na svakoj strani po dva ležaja s nosilima na kojima su jastuci, i naravno pojasevi za vezivanje, sve vrlo slično kao i u vozilima hitne medicinske pomoći. Kada se podignu sklopivi ležajevi sa svake strane u kabinu se može smjestiti i četiri osobe u ležećem položaju. Bočno iznad prozora je medicinska oprema, defibrilator, respirator, transportni mehanički ventilator kao i prostor za ostalu medicinsku opremu. Na kabini su bočni prozori također u vodotijesnoj izvedbi s ojačanim staklima, pa je u kabini dovoljno svjetla, ali tu je i led rasvjeta na stropu kabine tako da je i noću vidljivost u kabini vrlo dobra. Dva velika čvrsta rukohvata na stropu kabine još su jedan detalj koji kazuje koliko se pazilo na sve važne sitnice koje omogućuju siguran boravak i kretanje brodom. Na stropu kabine je i dovoljno ventilacijskih otvora gdje zrak struji prirodnom cirkulacijom, ali ima i otvora s prisilnom cirkulacijom odnosno ugrađenim ventilatorima.

 

 Morska ambulanta
Pogled u unutrašnjost kabine; dva ležaja za bolesnike, puno svjetla, a ventilacija osigurana primjerenim ventilatorima ili otvorenim krmenim vratima

 

 Vrhunska medicinska oprema
Sva medicinska oprema za hitne intervencije kakva je u kolima prve pomoći je i na ovom brodu, pa čak i nešto više, jer na moru su stvari ipak nešto složenije nego na kopnu

 

 Odlična preglednost
Prednji prozori su nakošeni prema naprijed što je karakteristika svih radnih i brodova posebne namjena kao što je i ovaj brod, a što osigurava odličnu preglednost u svim uvjetima na moru

 

Upravljanje i navigacija

Prednji dio kabine rezerviran je za skipera i još dva člana posade. Svi oni imaju svoje mjesto. Skiper je na desnoj strani i iz udobne stolice posebno dizajnirane za brze brodove ima ispred sebe kormilo, iznad njega veliki ekran s radarskim prikazom. Desno uz rub ekrana su monitori za nadzor rada Volvo motora, a na desnom boku smještene su komande motora, komande autopilota, joyjstik pramčanog propelera, i dva za brzo gašenje motora u slučaju nužde. Iako se broj okretaja motora može pratiti i na monitoru za praćenje rada motora, uz ručice komandi su i dva analogna brojača okretaja. U donjem nizu ispod kormila je grupa prekidača, upravljanje brisačima, a desno ispod komandi i razvodna ploča s poljem za 24 volta i poljem za 220 volti, s analognim instrumentima, osiguračima i prekidačima. Lijevo uz bok su dva sjedeća mjesta i navigacijsko komunikacijski centar. Tu je veliki ekran plotera, do njega ekran dubinomjera, a ispod njega dva prekidača sustava za samoispravljanje brodice, i sustav gašenja ventilacije u nuždi. Ispod njih je dugački red prekidača; prekidači za šest kaljužnih pumpi, prekidači za ventilatore i prekidači za šest reflektora montiranih na krovu kabine. Ispod njih je tastatura s mišem, iznad nje displej generatora, ploča sa stanjima u različitim spremnicima, te radiostanice, 2x klasični brodski VHF, avio VHF, 2x MF radio stanica. Naravno i skroz dolje skoro pa neprimjetan radio povezan na brodski sustav zvučnika. NavTex, AIS, D-GPS, GPS kompas i ostali digitalni instrumenti dodatno su ugrađeni u prostor između vjetrobranskog stakla i krova kabine.

 

 Skipersko mjesto
Skiper na ovom brodu ima vrlo udobnu stolicu, a ispred njega veliki zaslon radara, desno su monitori za nadzor Volvo motora, a u sredini kolo kormila

 

 Komande i nadzor motora
Komande motora s joystickom, komanda za pramčani propeler, autopilot, dva emergency tastera za gašenje motora u slučaju potrebe, sve je dobro grupirano i nadohvat skiperu

 

 Komunikacijska / Navigacijska oprema
Kopilot ima zadatak pratiti što se događa na brodu za vrijeme plovidbe i komunicirati s kopnom. Ispred njega je veliki ploter, dvije radio stanice za različita frekventna područja, prekidači za svu opremu na brodu, dubinomjer, ali i prekidači za aktiviranje sustava za samoispravljanje brodice kao i sustav gašenja ventilacije u slučaju nužde

 

 

 Sigurne stolice i za suskipera
Kao i skiperska klupa takve su i dvije za kopilota i još jednu osobu, udobne, projektirane baš za brodove koji plove velikim brzinama i u svim uvjetima na moru, što naravno uključuje i sigurnosne pojaseve

 

 Elektronika iznad prednjih vjetrobrana
Iznad prednjih vjetrobrana puno je različite elektroničke opreme, koju bi poželjeli i veći prekooceanski brodovi; ekran prikaza dubinomjera, prikaz uključenosti navigacijskih svjetala, ekran detekcije požara na brodu, Navtex, AIS, ekrani GPS antene, VHF, A VHF, MF

 

 


 Nepotopivost i samoispravljanje
Vrlo značajna karakteristika plovila „SAR 15” je njegova nepotopivosti i mogućnost samoispravljanja u slučaju prevrtanja. Za aktivaciju ovog sustava treba zatvoriti sve ventilacijske otvore i aktivirati sustav samoispravljanja

Prostor za posadu

U potpalublje se ulazi kroz nepropusna vrata s mehanizmom za zatvaranje koji također priteže vrta u osam točaka. Prostor ispod palube namijenjen je tročlanoj posadi broda. U sredini je stol, bočno su klupe, a sve se spuštanjem stola može pretvoriti u ležaj za dvoje. Odmah desno kada se uđe u potpalublje je mini kuhinja sa svom potrebnom opremom. Tu je hladnjak, štednjak s dvije ploče i sudoper s toplom i hladnom vodom. Dovoljno je mjesta iznad i ispod sudopera za spremanje svega potrebnog u kuhinji, a još ima mjesta i za višednevne namirnice. U lijevom dijelu je i sanitarni čvor tj. WC s ručnim ispiranjem, i umivaonik s tušem, a kao što i treba na ovakvom brodu na podu su protuklizne pločice.
Na krovu pramčane kabine je vodotijesna portela također s mehanizmom za zatvaranje, i dodatno hidrauličkim amortizerom za podizanje. Ovo je zapravo pomoćni izlaz za slučaj da se ne može izaći kroz glavna vrata.

 

 Specijalni prozori
Svi otvori u kojima su stakla tj. prozori učvršćeni su u posebnim čvrstim okvirima, a debljina stakla i čvrsto brtvljenje garancija su vodonepropusnosti

 

 Ulaz ispod palube
Vodonepropusna vrata su na ulazu u potpalublje gdje je prostor za tročlanu posadu. I ova vrata imaju mehanizam za zatvaranje koji zatvara vrata u osam točaka

 

 

 Kompaktna mini kuhinja
Kuhinja uključuje svu opremu koja je potrebna, sudoper s toplom i hladnom vodom, hladnjak, štednjak i dovoljno prostora za smještaj kuhinjskog pribora i hrane za višednevni boravak na brodu

 

 

 Sanitarni čvor
Lijevo čim se stepenicama spustite ispod palube je sanitarni čvor, wc i umivaonik s tušem, a na podu su protuklizne pločice 

 

 

 Izlaz za nuždu
Kada ste zatvoreni ispod palube morate imati izlaz u slučaju nužde. Tome služi krovni poklopac koji je vodotijesan, zatvara se u četiri točke, a da bi ga lakše podigli ima ugrađeni hidraulički amortizer 

 

Motorizacija i plovidba

Prostor ispod kabine i krmenog dijela podijeljen je u dva dijela. U prednjem dijelu (ulaz krov kormilarnicu) je smješten generator Sole dizel 25-GTC, od 19,5 kW, te spremnik vode. U ovom prostoru je na svakoj strani po jedan uzgonski spremnik, koji uz još jedan na krmi čine ovo plovilo nepotopljivim. Zadnji dio u kojem su motori i IPS sustav je dosta skučen pa je pristup motorima svakako otežan, ali o tome će voditi brigu serviseri kada bude trebalo intervenirati na motorima, mijenjati ulje, filtre, impelere. Ako otkažu komande na skiperskom mjestu, tada se koristi pomoćni sustav u ovom dijelu ispod podnice gdje je pomoćno kormilo, komande motora, džojstik i displej za nadzor motora.
Već smo rekli da SAR 15 ima pogonske motore Volvo D13 svaki po 900 konja (662 kW) i propulzijski sustav IPS1200 s duo kontrarotirajućim propelerima. Kada se ručica komandi motora gurne do kraja ovih 1800 konja, maksimalna brzina je 39,5 čvora, što je i više nego je bio zahtjev naručitelja. Brzina krstarenja odnosno putna kontinuirana brzina je 33 čvorova, kod 74% snage, pri čemu je potrošnja 235 litara goriva. Međutim ako se brzina spusti za samo 3 čvora, što znači da plovimo brzinom od 30 čvorova, sa 65% snage potrošnja je 200 litara, a ako se brzina smanji na 20 čvorova potrošnja je 127 litara ili 6 litara po prijeđenoj milji. Kod maksimalne brzine od 39,5 čvor potrošnja je 340 litara ili 8,3 litre po milji. Naravno sve ove brzine su u normalnim stanjima mora, a često će SAR 15 u akciju kada su uvjeti na moru vrlo teški pa će i potrošnja biti drugačija od navedene. Međutim treba napomenuti da ova brodica ima odlične maritimne karakteristike i zahvaljujući dobro projektiranom trupu kombiniranim s IPS pogonima. Osim toga IPS sustav uz elektronske komande, Joystick, dinamičko pozicioniranje i ostalo omogućava izuzetnu upravljivost, posebno kod manevriranja u manjim lukama i lučicama, no ipak IPS će svoju punu vrijednost pokazati u plovidbi kod najvećih brzina.

 

 Ulaz ispod kokpita
U sredini kabine je vodotijesni poklopac kroz koji se ulazi u prostor u kojem je generator, a tu su i dvije uzgonske komore, koje uz još jednu na krmi, osiguravaju nepotopivost ovog plovila

 

 Volvo 900 konja
Glavni pogonski motori su 2 x Volvo D13 900 što znači da svaki ima po 900 KS, pa je ukupna pogonska snaga 1800 konja, a koja pokreće dva IPS1200 propulzijska sustava 

 

 

 Pomoćne komande
Ispod palube u ovom prostoru su i pomoćne komande za upravljanje plovilom, ako glavne komande u kormilarnici otkažu, tu je kolo kormila, komande motora, komande džojstika i pomoćni monitor za praćenje rada motora
 


Roko Vuletić (Direktor / CEO iskra shipyard):

„Ovaj projekt je završen bez značajnijih kašnjenja iako su ga pratili značajni poremećaji u dobavnim lancima ključne opreme te povećane cijene sirovina i materijala, s kojima se čitava Europa suočila u COVID pandemiji, a posebno nakon početka rata u Ukrajini. Iako svaki prototip nosi velike projektne i tehničke izazove uspjeli smo izgraditi besprijekoran brod, koji je prošao zahtjevna primopredajna ispitivanja te je zadovoljiio sve u natječaju tražene karakteristike. Za Iskra brodogradilište ovo je veliki iskorak prema tržištu brzih brodova civilne i vojne namjene, jer smo do sada gradili isključivo brodove radne namjene. Unatoč svim spomenutim teškoćama planiramo ostalih pet brodica isporučiti do kraja ove godine. Ovaj projekt je pravi primjer kako se može iskoristiti novac iz EU fondova i to na način, osim unaprijeđenja zdravstvene zaštite na otocima, u samoj provedbi da veliki dio sredstava ostane u Hrvatskoj.”

 

 


Tehnički podaci Sar 15

Duljina: 14,7 m
Širina: 4,7 m
Gaz: 1,6 m (s IPS-om)
Spremnik goriva: 2 x 1800 l
Spremnik vode: 300 l
Spremnik crnih voda: 650 l
Kapacitet: 14 osoba ( u slučaju nužde 34)
Snaga motora: 2x 662 kW
Maks. Brzina: 39,5 čv
Brzina krstarenja: 30 čv, 65% snage, potrošnja 200 l/h
Maks. trajna brzina: 33,6 čv, 74% snage, potrošnja 235 l/h
Brzina ekonomične plovidbe: 20 čv, 6 - 7/NM, 127 l/h
Područje plovidbe: neograničeno


Brodogradnja:

Iskra brodogradilište d.o.o.
shipyard.iskra.eu


MOTOR i propulzija Volvo D13 900 KS

Motor: (662 kW), 6 cilindara, 12,8 litarski motor common raill, s dvostrukim turbo kompresorom, max. okretni moment od
3300Nm pri 1300 okretaja/min
Propulzija: IPS 1200 s dvostruko kontra rotirajućim propelerima

 


  

 ...