Naviop Loop

BN 194
| 28.10.2017


Naviop, jedan od vodećih sustava za nadzor, kontrolu i upravljanje gotovo svim postojećim sustavima na plovilu, odnedavno je udružio snage sa Simradom kao Navicovom vodećom robnom markom, kako bi ostvarili još bolju kontrolu nad svim sustavima u plovilu.

Navico se odlučio za kupnju Naviopa kako bi vlastitim snagama mogao ostvariti integraciju svih brodskih sustava sa Simradovim višenamjenskim zaslonima. Ova veza zapravo omogućuje da se preko jednog ili više Simradovih višenamjenskih zaslona postigne kontrola osvjetljenja na plovilu, rad generatora, rad klima-uređaja, nadzor svih spremnika na brodu, stanja baterija i punjača, što korisniku pojednostavljuje rad.

Sve se to još naravno može i mrežno prebaciti na kompatibilni tablet i pametni telefon. Ova tehnologija digitalnog prebacivanja spaja digitalni switching NAVIOP sustav i NMEA2000 mrežni protokol.

...