Narukvica Sea-Tag

BN 185
| 1.2.2017 | Piše:
Burza Nautike


Narukvica je osvojila vrlo vrijednu DAME nagradu na sajmu METS u Amsterdamu

Nagradu je dobila zbog doprinosa sigurnosti, kao efikasno sredstvo za lociranje unesrećenih, prvenstveno pri slučajnom padu u more.

Bez ikakve potrebe instaliranja i povezivanja s brodskom mrežom Sea-Tag je zapravo dovoljno umrežiti s pametnim telefonom koristeći besplatnu aplikaciju.

Ukoliko Sea-Tag izgubi kontakt padom u more, aplikacija u mobitelu će zabilježiti lokaciju, i uključiti alarm. Trenutno će se uključiti funkcija prikaza plovila i smjeranja prema MOB lokaciji na kojoj je izgubljena veza sa Sea-Tagom, kao i prikaz udaljenosti i smjera prema Sea-Tagu.

Aplikacija se također može konfigurirati da šalje tekstualnu poruku odabranom broju, te se s istog pametnog telefona može uputiti poziv službi traganja i spašavanja na moru.

...