Najava Crofish 2016.

BN 181
| 7.10.2016 | Piše:
Burza Nautike


Sajam ribarstva i ribarske opreme u Poreču nastavak je specijaliziranoga ribarskog sajma koji se duži niz godina održavao u Umagu

CROFISH je jedini takav događaj na području Republike Hrvatske. Cilj sajma je da se na jednom mjestu omogući okupljanje i predstavljanje svih zainteresiranih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, marikulture i sportskog ribolova Republike Hrvatske, te susjednih država, a sve u ozračju međunarodne i međuregionalne suradnje kao važnog čimbenika u razvoju morskog ribarstva i marikulture. Udruženje obrtnika Poreč kao neprofitna specijalizirana udruga obrtnika ulaže velike napore u savjetovanju, poticanju i razvoju gospodarstva općenito, posebice obrtništva u čijem sastavu je ribarstvo izuzetno prisutno i važno. Tijekom održavanja Sajma planira se niz popratnih događaja, od kojih naglašavamo tribine, specijalizirana predavanja i susrete partnera – ribara, te aktivnosti približavanja proizvoda ribarstva turističkom tržištu i javnoj potrošnji u školama i vrtićima. Cilj sajma je jačanje pozicije ribarskih proizvoda u lokalnoj prehrani, uređenje tržišta ribarstva, izgradnja ribarske infrastrukture, unapređenje poslovne suradnje i pristupa ribarstvu, intenziviranje proizvodnje i izvoza, te povećanje konkurentnosti ribara

...