Nadzornik LiFePO₄ baterija VE.Bus BMS V2

BN 260
| 3.5.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Litijeve baterije su skupe i mogu se uništiti već jednokratnim predubokim pražnjenjem ili prekomjernim punjenjem. Za zaštitu litijevih baterija sustav mora sadržavati nadzornik baterije (engl. Battery Management System, BMS). No i uz BMS u sustavu preduboko pražnjenje može nastati i od malih trošila, primjerice pripremnog rada izmjenjivača bez trošila, regulatora punjenja, releja, dojavnih i nadzornih sustava i to čak i ako je BMS uredno odradio posao i poslao naloge za isključenje trošila…

Ako postoji i najmanja sumnja od prikrivenih malih trošila bolje je bateriju potpuno izolirati dok sustavi nisu u redovnom radu. Zaštita baterije putem prorade BMS-a je zadnja mjera u sustavu, sustav bi morao sam isključivati trošila i punjače po stanju napunjenosti baterije i prije pragova prorade BMS-a. Razne BMS uređaje već smo opisivali no pojavio se novi nadzornik VE.Bus BMS V2 koji će se upoznati u članku. VE.Bus BMS V2 je uređaj koji se može koristiti u najsloženijim sustavima s dvosmjernim pretvaračima, dok za jednostavnije sustave postoje jednostavniji BMS-ovi, a koji su opisani u prethodnim nastavcima.

Nadzornik baterija VE.Bus BMS V2

Nadzornik baterija VE.Bus BMS V2 (slika 1), osmišljen je za nadzor LiFePO₄ (LFP) baterija Victron Ener ... (više u tiskanom i CD izdanju)