Nadzor i balansiranje punjenja baterija

BN 267
| 5.12.2023 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Ako se baterija ne da napuniti, odnosno ako je napon nakon 2 sata cjelovitog punjenja ispod 12 V, onda je baterija “gotova”. Ako je napon viši od 12 V, ali manji od 13V, pokušajte s još jednim cjelovitim punjenjem. Ako u ponovljenom pokusu nema promjena u naponu nakon 2 sata od punjenja u usporedbi s prvim pokusom, znači da se napon u ustaljenom stanju bez pražnjenja i punjenja nije približio 13V, onda je zdravlje baterije narušeno i njezin radni kapacitet je značajno smanjen. A to ćete sigurno osjetiti kada opteretite bateriju; sjetite se kako u zimi ne možemo pokrenuti automobil sa starom baterijom!

Osnovna zadaća baterije je pohrana i predaja energije. Činjenica je da se u procesu punjenja i pražnjenja olovne ploče mijenjaju sastav. Kažemo da su baterije "gotove” kada se u pravilu reverzibilna kemijska promjena materijala ploča u bateriji više ne može događati. Što u tome procesu može krenuti "naopako” i zašto će zapravo baterije nakon nekog vremena ili još gore prije očekivanog vremena ostariti? Ako razumijemo što se može dogoditi našoj, u pravilu skupoj olovnoj bateriji, onda nećemo žaliti pored kvalitetnog punjača investirati i u ova dva uređaja što ćemo ih ovdje opisati, a kojima ćemo pratiti stanja baterije; uređaj za balansiranje baterije i nadzornik baterije.

Sulfatizacija ploča

Kada je baterija prazna ploče oba pola su pokrivene olovni ... (više u tiskanom i CD izdanju)