Nadogradnja baterijskog preklopnika

BN 234
| 2.3.2021 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Istina je da baterije na većini manjih brodova i brodica skoro nikada nisu pune jer svi premalo vode računa o njihovom stanju, zbog čega su obično napunjene malo preko ruba ispražnjenosti, a zbog takvog stanja im je radni vijek na brodovima mnogo kraći nego primjerice onima u automobilu. Naravno da će tako poluprazna startna baterija teško pokrenuti motor u tako kratkom vremenu (2-3) sekunde, samo će se ionako prazni akumulator još više isprazniti

U prethodnom broju obradili smo baterijski preklopnik koji ima četiri pozicije. N svakoj poziciji se uključuju ili isključuju baterije iz elektro sustava broda. Na prvoj poziciji uključuje se baterija opće namjene, na drugoj baterija za startanje motora a na trećem s oznakom 1+2 obije baterije, dok se na poziciji off sve baterije odvojene od elektro sustav broda. Ove preklopnike srećemo najčešće na malim plovilima koji obično imaju jednu startnu bateriju i jednu ili dvije baterije opće namjene. Objasnili smo i koji problemi mogu nastati ako se kod prebacivanja ovog preklopnika ne vodi računa o poziciji preklopnika za vrijeme dok motor radi. Iako su preklopnici praktično rješenje za ovakve manje brodice, naravno ako znamo što će se dogoditi kod prebacivanja dok motor radi, isto tako mo ... (više u tiskanom i CD izdanju)