Sve tajne baterijskog preklopnika

BN 233
| 3.2.2021 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Sustav prebacivanja i uključivanja odnosno isključivanja pojedinih grupa baterija je jednostavan, ali sigurno nije dobar ako vlasnik plovila ne razumije kako sustav funkcionira i koja su njegova ograničenja. Preklopnik na kojem piše upozorenje da se ne smije prebacivati dok motor radi može spaliti diode na alternatoru, ali i osjetljivu elektroniku koja je na istom ožičenju i zajedničkom “C” kontaktu na preklopniku

U dvadeset godina izlaženja Burze Nautike u tehničkim člancima obradili smo skoro svaki dio broda, od pramca do krme. Pisali smo o svakom dijelu opreme u strojarnici, električnim instalacijama i elektro sustavima i opremi, elektronici, o različitim materijalima od kojih se grade brodovi, i o svemu tome pisali smo više puta i na različite načine. Međutim ima jedan vrlo važan dio opreme u elektrosustavu, posebno na manjim brodovima i brodicama, o kojem nismo puno pisali, a njegovim nepravilnim rukovanjem možemo prouzročiti ozbiljne kvarove na elektrosustavu istosmjerne struje, posebno na alternatoru.

Na većini manjih brodova i brodica koji imaju dvije grupe akumulatora od kojih je jedna za pokretanje pogonskog motora i druga za opću namjenu tj. za sve ostale potrošače, postoje skl ... (više u tiskanom i CD izdanju)