Mušičarenje na moru? Štapovi

BN 266
| 3.11.2023 | Piše:
Gordan Vlaisavljević
| Foto:
Gordan Vlaisavljević, Denis Lončar, Pixabay, Unsp


Za sve one koji žele znati više o mušičarenju, i eventualno isprobati ovu vrstu ribolovne tehnike, donosimo dublju spoznaju o mušičarskom priboru. Nezaobilazan element ove tehnike je mušičarski štap, a samo dobar i kvalitetan spoj mušičarkog štapa i strune daje upotrebljiv ribolovni alat.

U prošlom broju sam pisao o osnovnim elementima mušićarske strune i pri tom dao osnovne informacije o najjednostavnijem i najčešće korištenom tipu mušićarske strune, a to je plivajuća struna s težinom naprijed. Za početak je to više nego dovoljno za sve one koji žele znati nešto o tome i eventualno isprobati ovu ribolovnu tehniku. Za one koji žele znati više ima dovoljno vremena da krenu sa osnovama i polako napreduju jer o mušićarskim strunama, kao i o svemu drugom u ribolovu, postoji čitava nauka koja je nastajala generacijama ribolovaca na različitim lokacijama naše planete.

Bitno je da u početku bude upravo ta WF plivajuća mušićarska struna jer je s n ... (više u tiskanom i CD izdanju)