Motor i potrošnja zraka

BN 198
| 26.2.2018 | Piše:
Luka Ružić
| Foto:
Luka Ružić


Pri temperaturi okoline između 10 i 20°C, motor za sagorijevanje 1 litre nafte treba 13 m³ zraka. Naravno to može biti nešto više ili manje što zavisi o tome koliko su dobro podešeni injektori. I sada se postavlja pitanje koliki bi trebao biti otvor za dovod zraka u motorni prostor? Osnovni parametar je snaga motora. Svaki motor treba 6,1 m³ zraka po kilovatu na sat, ili preračunato 4,5 m³ po konjskoj snazi na sat

Kod brodova i brodica s brodskim motorom koji je zatvoren u najčešće skučenu strojarnicu, može doći do problema, koji se doduše ne događa tako često, ali koji može stvoriti zabunu kod vlasnika plovila. Ako odmah na početku ne detektirate u čemu je problem, mogu se zamijeniti uzroci pa ćete sami sebi natovariti nepotrebni trošak. A radi se o dobavi dovoljne količine zraka potrebnog za normalni rad motora.

... (više u tiskanom i CD izdanju)