Morske mijene za siječanj 2022.

BN 244
| 1.1.2022


Izvor: Tablice morskih mijena Jadranskog mora za 2021. godinu, istočna obala - Hrvatski hidrografski institut, Split 2017.Visine voda prikazane su u cm iznad razine hidrografske nule.

...