Morske mijene za prosinac 2020.

BN 231
| 4.12.2020 | Piše:
Pomorski fakultet u Rijeci
| Foto:
Pomorski fakultet u Rijeci


Izvor: Tablice morskih mijena Jadranskog mora za 2020. godinu, istočna obala - Hrvatski hidrografski institut, Split 2017.

Visine voda prikazane su u cm iznad razine hidrografske nule.

...