Morske mijene za prosinac 2019.

BN 219
| 2.12.2019 | Piše:
Pomorski fakultet u Rijeci
| Foto:
Pomorski fakultet u Rijeci


Izvor: Tablice morskih mijena Jadranskog mora za 2019. godinu, istočna obala - Hrvatski hidrografski institut, Split 2017.

Visine voda prikazane su u cm iznad razine hidrografske nule

...