Modernije tehnologije sondiranja

BN 186
| 2.3.2017 | Piše:
Igor Felker
| Foto:
Igor Felker


Danas je ribolov naprosto nemoguće zamisliti bez kvalitetne elektroničke podrške kojom se traži riba i pregledava dno, a ta elektronika iz dana u dan postaje sve sofisticiranija pa današnja mala barka ima bolju elektroniku no što je pred dvadesetak godina imao najbolji ribarski brod. Ali ima to i svojih loših strana. Sada sve više vremena treba provoditi u učenju novih vještina ovladavanja elektronikom kako bi se nakon toga čovjek mirno mogao prepustiti ribolovu

U prošlom broju pisali smo o klasičnim sonderima koji su u početku radili na jednoj frekvenciji. Danas većina takvih uređaja radi koristeći dvije frekvencije koje daju dvije širine signala stožastog oblika. Viša frekvencija daje uži snop koji prikazuje užu zonu ispod broda i daje točniji podatak o onome što se nalazi točno ispod nas, ali ne pokazuje objekte koji su izvan snopa. Niža frekvencija obuhvaća nešto širi snop pa prikazom na ekranu obuhvaća više detalja za koje ne možemo s tolikom sigurnošću zaključiti jesu li točno pod brodom, malo sa strane, ispred ili iza broda.

... (više u tiskanom i CD izdanju)