Mini BMS uređaj za nadzor LFP baterija

BN 216
| 28.8.2019 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


Ovaj jednostavni sustav ima ograničenje kroz primjenu samo 12,8V LFP baterija i stoga je u konačnici za sustave malih snaga i napona 12V. Za veće sustave potrebno je LFP baterije spojiti u seriju kako bi se dobio viši napon i naravno po potrebi u paralelu, ako se želi veći kapacitet baterije.

U seriji o fotonaponskim sustavima na plovilu u dva prethodna nastavka smo se upustili u upoznavanje Li-ion baterija. Komercijalno dostupna i tehnološki dokazano stabilna izvedba je LiFePO4 litij-željezo-fosfat baterija (skraćeno LFP baterija). LFP baterije su osjetljive na pretjerano pražnjenje i prepunjavanje. Ako napon na ćeliji padne ispod 2,5 V, dakle u osnovnoj bateriji s 4 ćelije ispod 10V, u većini slučajeva ćelija će se nepovratno uništiti. Isto će se dogoditi i ako napon na ćeliji preraste 4,2 V, dakle u osnovnoj bateriji 16,8 V. Previsok napon na ćeliji je posebno opasan jer može izazvati eksploziju. Važno je znati i da se u procesu punjenja LFP baterija ne događa samoujednačavanje ćelija, a kako i same ćelije nisu nikada proizvodno potpuno jednake, uvijek će neka ćelija postati prepunjena ili potpuno ispražnjena prije ostalih što može dovesti do uništenja cijele baterije iako je napon punjača pri punjenju i napon baterije pri pražnjenju u granicama dozvoljenog! Stoga LFP baterije moraju imati uređaj (u sebi integriran ili izveden posebno) za nadzor stanja baterije (engl. battery management system, kratica : BMS).

... (više u tiskanom i CD izdanju)