Marina 2.0, novo doba poslovanja

BN 246
| 3.3.2022 | Piše:
Krešimir Žic i Gorjan Agačević
| Foto:
Sense4boat


Digitalna transformacija odavna je postala dio naše svakodnevnice i imperativ u poslovanju svake organizacije. Samo one marine koje su spremne prilagoditi se novim tehnologijama i kontinuirano učiti, uspjeti će i biti spremne za izazove novog doba

Prvi počeci nautičke djelatnosti datiraju negdje od 30-tih godina prošlog stoljeća, kada američka aristokracija otkriva čari plovidbe i popularizira gradnju brodova u rekreativne svrhe. Nautika se na našim prostorima počinje razvijati tek puno kasnije, negdje 60-tih godina dolaskom stranih nautičara koji su kod svojih domaćina tražili siguran smještaj svojih plovila tijekom cijele godine. Naime, tijekom tih dugih razdoblja mirovanja brodovi su bili izloženi vremenskim neprilikama (kiša, vjetar, hladno/toplo), fizikalnim i kemijskim procesima (galvanske struje, korozija, sulfatizacija) te ljudskom utjecaju, uslijed kojeg je lako dolazilo do materijalne štete, poglavito kroz potapanja, požare, duboko pražnjenje bate ... (više u tiskanom i CD izdanju)