Kriteriji za odabir radara

BN 211
| 28.3.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Mi smo kriterije za izbor radara radi bolje preglednosti poredali numerički ... (više u tiskanom i CD izdanju)