Kreće li konačno realizacija projekta marine u Rijeci?

| 18.12.2020 | Foto:
Krunoslav Mihić


Usvojen je Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene / luke nautičkog turizma 'Porto Baroš', u Rijeci

Vlada je na svojoj sjednici usvojila Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma 'Porto Baroš', na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka.

Usvajanjem ove obavijesti daje se tridesetogodišnja koncesija na površini od 105 897 metara kvadratnih.

S obzirom da je luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Porto Baroš planirana kao luka kapaciteta 500 vezova, ista je određena kao luka posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku.

Podsjetimo, riječ je o području koje je Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz svibnja ove godine izuzeto iz područja luke Rijeka. Istaknimo kako procijenjena vrijednost predmetne koncesije iznosi oko 1,2 milijarde kuna.

...