Korisnički priručnik

BN 260
| 3.5.2023 | Piše:
Zlatko Košta
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Za svaku brodicu mora postojati korisnički priručnik koji kako mu i sam naziv kaže opisuje kako i na koji način koristiti i održavati svoje plovilo

Kroz slijedeće članke biti će dan prikaz načina izrade i obveznih elemenata priručnika za vlasnika kojeg je svaki proizvođač rekreacijskog plovila dužan izraditi, odnosno svaki uvoznik i distributer dužan osigurati, a sukladno odredbama članka 13. stavak 9., članka 15. stavka 5., članka 16. stavka 2., i Dodatka 1, točka 3.6. Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, (vezano uz Prilog 1. točka 2.5., odnosno članak 7. stavak 7. i članak 9. stavkom 4. Direktive), a kojima je propisano kako za svako rekreacijsko plovilo koje se namjerava staviti na tržište Republike Hrvatske mora biti izrađen Priručnik za vlasnika za korištenje plovila na hrvatskom jeziku.

Na koji je način potrebno izraditi priručnik za korištenje?

Usklađena norma HRN EN ISO 10240 ... (više u tiskanom i CD izdanju)