Konusni bokobrani Sentry

BN 206
| 31.10.2018


Konusni oblik Sentry bokobrana, te prihvatni element na unutrašnjem dijelu trebali bi bokobran smjestiti pod kutom koji ublažava udarce

Osim nekih rijetkih pokušaja, bokobrani su dio opreme koja je doživjela najmanje promjena. Valjkasti, kruškoliki loptasti... to su najčešći oblici pajeta koji odgovaraju najvećem broju plovila, i obliku bokova brodica. Sentry bokobrani nude drugačije rješenje za učinkovitiju zaštitu bokova.

Konusni oblik Sentry bokobrana, te prihvatni element na unutrašnjem dijelu trebali bi bokobran smjestiti pod kutom koji ublažava udarce, te omogućiti da amortizira na većoj površini boka. Iako ga se može postaviti na bitvu, njega se može objesiti i na druge prikladne pozicije, za što se koristi traka s mehanizmom za blokadu koja se isporučuje s bokobranom. Sentry bokobrani se izrađuju od pjenaste gume koja ne upija more, tako da ih je nemoguće probušiti kao klasične bokobrane koji, kad se probuše postaju potpuno beskorisni.

...