Bokobrani i bokoštitnice pasivna sigurnost brodice

BN 252
| 3.9.2022 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Hrvoje Galić


Bokoštitnice možemo usporediti sa odbojnicima na automobilu te se na njih plovilo oslanja samo u slučajevima krajnje nužde, a na bokobrane se plovilo oslanja planski i s namjerom

Svakoj brodici ulaskom u more prijeti potencijalna opasnost od oštećenja. Nema tako sigurnog veza gdje bi mogli spokojno staviti svoju brodicu kao parkirani automobil jer da je tako, ne bi ju trebali niti vezati. Dok je brodica na vezu dužni smo je osigurati na najbolji mogući način kako nebi došlo do neželjenih posljedica ne samo za našu, već i za susjedne brodice. Vezanje brodice spada u radnje koje poduzimamo kako bi spriječili da dođe do oštećenja dok su bokobrani i bokoštitnice u jednu ruku sustav pasivne sigurnosti koji je tu da zaštiti brodicu u situacijama kada sve ostale mjere opre ... (više u tiskanom i CD izdanju)