Konopi na plovilu

BN 141
| str. 044-047 | 26.6.2014 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Hrvoje Galić


Budući da se konopi u nautici koriste u različite svrhe, od njih se traže točno određene karakteristike. Vrlo je bitno odabrati konop prema namjeni, jer time ćemo produžiti njegov životni vijek, a i sigurnost brodice neće biti dovedena u pitanje

Ako bismo morali izabrati dio opreme bez kojega niti jedna brodica ne može biti na moru, prvo bi mjesto zasigurno pripalo konopima. Bez konopa brodica ne samo da se ne može upustiti u navigaciju, već se ne može niti spustiti u more. Konopi služe za vez i sidrenje, ali i za učvršćivanje ili osiguravanje sve moguće opreme; od jedara preko bokobrana do samih nautičara. Konopom se služimo pri tegljenju druge brodice, kada se zabavljamo ili bavimo sportovima poput skijanja na moru, kad jedrimo ili ribarimo. Zbrojimo li sve spomenuto, jasno se dade zaključiti kako je konop na plovilu neophodan ... (više u tiskanom i CD izdanju)