Kompresija je odraz stanja motora

BN 259
| 3.4.2023 | Piše:
Frane Rendić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Ako više cilindara, jedan uz drugi, imaju nisku kompresiju, brtva glave može biti probijena na mjestu između ta dva cilindra. Ako samo jedan cilindar ima nisku kompresiju, dok drugi očitavaju visoku, problem je izoliran, što znači da treba provjeriti stijenke cilindra, klip, prstenove i ventile u tom pojedinačnom cilindru. Razlika u kompresiji između cilindara trebala bi se kretati u rasponu od 20 PSI od cilindra do cilindra ( 2 do 3 bara za dizel motore)

Za razumijevanje kompresije motora treba poznavati osnovne dijelove motora koji su uključeni u stvaranju kompresije bilo da se radi o benzinskom ili dizel motoru.

Ključni dio koji mora podnositi najveće pritiske prilikom rada motora je glava i blok motora u kojem se pomiču klipovi. Unutar bloka su i ostali ključni dijelovi koje sudjeluju u stvaranju kompresije. Dakle radilica, klipovi, cilindri, ventili, pa još i različiti ležajevi na kojima se sve to pokreće i klizi, različiti prstenovi na klipu. Cijeli proces započinje okretanjem radilice koja pokreće klipove gore-dolje i osovine koja otvara ili zatvara ventile. Dizel motori se razlikuju od benzinskih na više načina, ali osnovni pri ... (više u tiskanom i CD izdanju)