Karbun i kompjuter

BN 215
| 29.7.2019 | Piše:
Stanko Cuculić


Od njegove generacije ki su pomorsku školu finili, a bilo ih je dvajset i devet, penziju na brodu dočekalo je dvanajst, a i oni drugi su na brodu počeli, ali nisu puno ostali, najveć ih je upisalo i finilo fakultet brodostrojarstva, jedan novinarstvo, a jedan medicinu i postal kirurg

Dočekat penziju na dugoj plovidbe, nakon trejset i devet let, ni mala stvar. Ako se iz matrikule izračuna čistu navigaciju, ispada da je Franko na moru bil puneh trejset i šest let! Ali ni to ni to se! Nakon ča je penzioniran još je tri leta storil na strancu, i zaspraven se umirovil tek sa šezdeset i dve leta. Bolje reć oni ga više ga nisu zvali, a on se ni rival, ali da su ga zvali zajedno bi se opet inbarkal.

Nakon toga Franko je matrikulu i breveti spravil va kašeticu ku je hiljadu devetsto šezdeset i prve, va Singapuru kupil. Takovi dokumenti više mu neće rabit, ma lipo ih je imet na sigurnen. Nikemu ki je toliko dugo navigal ni lahko doma se uštajonat i naučit se na familju i život na tvrden. Malo po malo, se je došlo na svoje, kćeri su se oženile i prošle, pa su on i žena sami ostali.

... (više u tiskanom i CD izdanju)