Kako se procjenjuje plovilo?

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva


Popis svih kvalifikacija koje bi u idealnom slučaju inspektor trebao imati bio bi vrlo dugačak, ali bi se sve moglo sažeti u sljedeće: temeljno znanje o projektu i konstrukciji plovila te znanje o brodskim mehaničkim i električnim sustavima

Inspektor (engl. «surveyor», ekspert, vještak, nadglednik, nadzornik, procjenitelj,...) je po definiciji stručna osoba koja prema nalogu vlasnika plovila, klasifikacijske ustanove, certifikacijske kuće, suda, osiguratelja ili nekog drugog nalogodavca pregledava brod, njegov pogon i uređaje zbog utvrđivanja stanja u kojemu se brod nalazi. O svojim nalazima podnosi odgovarajuće izvješće. U engleskome jeziku upotrebljava se i naziv «marine surveyor» što bi se moglo prevesti kao pomorski inspektor, a također i «yacht and small craft surveyor» što bi predstavljalo inspektora za jahte i mala plovila o čemu će ovdje biti govora.

Inspektor za jahte i mala plovila je osoba koja provodi inspekcije, preglede ili ispitivanja plovila radi procjene, nadzora te izrađuje izvješća o stanju plovila i opreme na njima. Pregledi plovila obično uključuju strukturu, strojeve i opremu poput navigacijske, sigurnosne i sl. Inspektor ujedno može pregledavati oštećena plovila te procjenjivati štetu na njima. Inspektor također može pregledavati opremu namijenjenu novim ili postojećim plovilima kako bi se osigurala usklađenost s raznim normama ili specifikacijama.

... (više u tiskanom i CD izdanju)