Kako odabrati brodicu: Područje plovidbe, ponašanje na moru i brzina kao elementi izbora brodice

BN 248
| 3.5.2022 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Svi oni koji su u nautici duži niz godina prisjetiti će se kako se nekada nije mnogo raspravljalo o brzinama i pogonu brodice. Danas je to jedno od važnijih pitanja

Oprema je završni korak u individualizaciji vaše brodice a dobrim dijelom ovisi i o svemu do sada nabrajanom, vrsti, tipu veličini ali ponajviše o namjeni i načinu korištenja. Najčešća greška kod opremanja brodice je sklonost pretjerivanju. To je slična situacija kao kada kupujete novi automobil pa sa liste opreme izabirete stvari kojih se inače ne bi niti sjetili ali vam se u tom trenutku čine neophodnim i uopće ne želite zamišljati svoj novi automobil bez toga. Jasno nakon nekoga vremena kada euforija splasne shvatite da ste bacili novac na potpuno nepotrebnu stvar a utjehu vam je jedino nada da ćete u trenutku prodaje moći takve stvari nabrojiti kao dodatnu opremu i time povećati cijenu ili eventualno brže ostvariti prodaju. Slično je i kod brodica s time da većina dodatne opreme tra ... (više u tiskanom i CD izdanju)