Jeanneau NC 33

BN 224
| 30.4.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Ono što je na NC33 odlično riješeno su velika bočna klizna vrata kroz koja skiper izlazi na bočni prolaz. Ovo je itekako važno kod pristajanja jer skiper može sjediti s jednom rukom na kormilu, i čim zatreba u trenu se stvoriti na pramcu i dodati cimu

Jeanneau je 2018. godine predstavio NC33 kojim je popunio prazninu nastalu s plovilima u rasponu dužine od 9,5 do14 metara. U toj kategoriji su plovila NC9 dužine 9 metara, a sada i NC33 dužine 10,53 metra, NC11 dužine 11,15 metara i NC14 dužine 13,93. Primijetit ćete da brojčane oznake svih osim NC33, zapravo odgovaraju njihovoj dužini u metrima. Jedino NC33 ima brojčanu oznaku koja bi trebala odgovarati njegovoj dužini u stopama, iako je NC33 zapravo dug 34,6 stopa. Ovo ukazuje na to da je Jeanneau prepoznao američko tržište kao najvećeg potencijalnog kupca ovoga modela pa je umnogome i prilagođen baš ovom zahtjevnom tržištu. Na njemu je mnogo inovativnih rješenja, a posebno se pazilo na ugodu i komfor posade.

Već na prvi pogled uočit ćete da je kabina pomaknuta, tj. da brod nije simetričan, pa je prolaz s krme prema pramcu na desnoj strani mnogo širi nego onaj na lijevoj. Međutim ovim malim zahvatom dobilo se puno prostora pa su pored skiperske klupe na kormilarnici bočna klizna vrata što uvelike olakšava pristajanje i privez te isplovljavanje, što je posebno važno ako skiper pristajanje mora obaviti sam.

Centralna konzola

Ono što dominira u centraln ... (više u tiskanom i CD izdanju)