Javni poziv vlasnicima jahti i brodica za dostavu OIB-a

| 10.6.2015


Svi vlasnici plovila pozivaju se da najkasnije do 30. lipnja pošalju svoj OIB i tako ažuriraju očevidnike brodica i čamaca i upisnik jahti, budući da je taj broj sastavni dio očevidnika Na stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture www.mppi.hr objavljen je javni poziv vlasnicima brodica, čamaca i jahti da provjere jesu li nadležnim tijelima dostavili Osobni identifikacijski broj, i ukoliko to nisu napravili da ga dostave Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture najkasnije do 30. lipnja. OIB možete dostaviti putem faksa na broj 01 6169 084,poštom na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom naoib@pomorstvo.hr.
Obveznici osobnog identifikacijskog broja dužni su prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« br. 60/08) dostaviti OIB državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama kojima su povjerene javne ovlasti. Osobni identifikacijski broj potreban je za službenu evidenciju u koju je svrstan upisnik jahti i očevidnik brodica i čamaca kako bi podaci bili usklađeni s podacima Porezne uprave.
Prilikom dostave OIB-a potrebno je poslati kopiju osobne iskaznice i plovidbenu dozvolu. Osim dostave OIB-avlasnici su nadležnim lučkim kapetanijama i ispostavama dužni pravovremeno javljati promijene svojih prebivališta i/ili boravišta sukladno članku 30. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12 i 137/13). ...