Istria – jahta koja je promijenila svijet jedrenja

BN 212
| 29.4.2019 | Piše:
Ladislav Firi
| Foto:
Ladislav Firi


Ovo je priča o jednoj neobično lijepoj jahti koja je obilježila cijelo jedno razdoblje u svijetu jedrenja. Po mnogim stvarima bila je ovo prva jahta, i jednu cijelu godinu nazivaju upravo godinom njenoga imena. No da bi se mogla shvatiti njena prava veličina i važnost valjalo bi prije toga reći nekoliko važnih stvari.

Ova priča počinje u doba viktorijanske Engleske, dakle u vremenu kad je industrijska revolucija već doživjela puni procvat, i kad su gospoda u bijelim odijelima sve više svoga vremena provodili dokoličareći na razne načine. Jedan od novijih načina bio je odmjeravanje vještina u jedrenju. Kako su svi ondašnji brodovi zapravo bili unikati, valjalo je odrediti neki način koji bi do izražaja izvukao vještinu kormilara i uvježbanost posade, a ne umijeće brodograditelja. I tako su se vrlo brzo s prvim regatama pojavila i prva pravila koja su brodove ujednačavala po premjeru. No ta priča nije bila tako jednostavna kako se čini. Prvo je trebalo odrediti što se treba mjeriti...

... (više u tiskanom i CD izdanju)