Isplati li se nabaviti sustav za spašavanje sidra ili piliti lanac i rezati sidreni konop?

| 28.1.2020


Sustav za otpuštanje sidra koje je zapelo za prepreku na dnu AnchorRescue, na lak i jednostavan način spasit će vaše sidro, ali i dio sidrenog lanca ili konopa.

On se sastoji od dva dijela, gotovo neprimjetnog prstena kojega se fiksira na spojnu kariku sidra i koji je lancem povezan s glavom sidra. Drugi dio je pomični gdje se radi o mehaničkoj prstenastoj kopči. Kad sidro zapne o neku prepreku na dnu i kad ga nije moguće osloboditi tada po lancu ili konopu treba spustiti mehaničku prstenastu kopču AnchorRescue sve do sidra. Prilikom dodira ova dva elementa se spoje te tada dolazi do otpuštanja fiksnog prstena koji za sobom povlači lanac i glavu sidra prema gore čime dolazi do otpuštanja blokiranog sidra.

Ovdje je financijska matematika zapravo vrlo jednostavna. Ako se samo jednom pomoću AnchorRescue spasi sidro, pogotovo kod većih sidara, investicija je vraćena. Ili je možda bolje svaki puta piliti lanac i rezati sidreni konop?

...