Iskra preuzima NCP

| 5.2.2019


Nakon preuzimanja TLMa slovenska Iskra preuzima i Šibensko remontno brodogradilište NCP

Vlada Republike Hrvatske na 140. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. donijela je odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru luke posebne namjene u Šibeniku sa dosadašnjeg koncesionara NCP – Remontno brodogradilište Šibenik na novog koncesionara ISKRA BRODOGRADILIŠTE 1 d.o.o. za gradnju i popravak brodova, sa sjedištem u Šibeniku. Iskra brodogradilište 1 d.o.o. novoosnovano je trgovačko društvo u 100% - tnom vlasništvu ISKRA d.d. dioničkog društva registriranog u Republici Sloveniji, sa sjedištem u Ljubljani.

Iskra d.d., odnosno Grupa Iskra, vodeći je regionalni globalno prisutan ponuđač inteligentnih industrijskih rješenja i najsuvremenijih elektrotehničkih proizvoda, s dugogodišnjom tradicijom (osnovana 1946.) te je najveće slovensko poduzeće koje se bavi automatizacijom procesa, komunikacijskim i sigurnosnim sustavima za distribuciju električne energije, prijenosnih i mrežnih sustava, komunikacija putem visokonaponskih vodova, automatizacije željezničkog i cestovnog prijevoza te softverskih rješenja na području energetike i logistike. Proizvodi proizvode iz područja energetike, elektronskih kondenzatora, elemenata za suzbijanje smetnji, tehnika prebacivanja, električnih mjernih instrumenata, baterija, antena, jezgara i potenciometara, a nudi usluge s područja galvaniziranja te upravljanje i održavanje objekata.

Grupa Iskra u 100% vlasništvu obitelji Šešok danas zapošljava više od 1200 radnika , a temeljni kapital je 28.065.567,31 EUR. Nakon provedene detaljnje pravne, financijske i tehničke analize Iskra d.d. sklopila je u listopadu 2018. ugovor o otkupu potraživanja koje je SPV ZA SANACIJU d.o.o. u imao prema grupaciji NCP te sukladno tome stekla prava na sve zaloge i hipoteke izdane od strane dužnika i sudužnika uključujući i zalog na koncesiji na pomorskom dobru. Nakon odluke Vlade RH Iskra brodogradilište 1 d.o.o. skopit će novi ugovor o koncesiji te garantirati pravodobno plaćanje naknade po istim uvjetima kako je regulirano u postojećem koncesijskom ugovoru.

Novi koncesionar preuzet će svu imovinu NCP Remontnog brodogradilišta u stečaju koja je bitna za poslovanje te preuzeti sve proizvodne radnike trenutačno zaposlene u društvu NCP Grupa, koje je za vrijeme stečaja operativno obavljalo brodograđevnu i remontnu djelatnost na koncesijskom području, sve kako bi se ostvario kontinuitet u poslovanju te izvršio transfer poslovanja na novog koncesionara.

...