I kapetan je samo čovjek!

BN 161
| 6.2.2015 | Piše:
Igor Felker
| Foto:
Igor Felker


Na moru nema glume i prikrivanja, pa se često tihi i naoko povučeni pojedinci u kritičnim trenucima pokažu kao srčani fajteri, dok bahate galamdžije koji paradiraju kao alfa mužjaci u sigurnosti kafića i kancelarija, pri prvim nedaćama podvlače rep i od straha se tresu kao šiba. Dužnost je prvog među jednakima, kapetana, da prepozna sposobnosti svakoga člana posade i da ih na najbolji mogući način iskoristi Brod i mornar, mornar i brod. Jedno ne ide bez drugoga. Jedno ne može bez drugoga. I dok dobra posada može izvući puno i iz lošijega broda, lošoj posadi ne može pomoći niti najuspješnija rukotvorina najboljega kalafata. Na koncu se sve svodi na čovjeka, bilo tvorca broda, njegovog manje ili više brižnog vlasnika ili pak one koji će brodom ploviti. Uvijek je čovjek taj o kojem ovise i početak i kraj pomorske priče.
I dok je u sportskom jedrenju posada uglavnom sačinjena od pažljivo biranih pojedinaca koje je odabrao skiper, kod rekreacijskoga jedrenja najčešće je riječ o skupini ljudi koje ... (više u tiskanom i CD izdanju)