Foulfree

| 6.12.2021


Mislili ste da se na sonde ne smije nanositi antifouling. E od sada može

Da bi se trup, propeleri, sonde i ostali dijelovi koji se trajno nalaze pod morem zaštitili od obrastanja jedino što se može napraviti je premazivanje antivegetativnim premazima. Iako postoje i drugačije verzije zaštite, antivegetativni premazi jedini daju dobre rezultate. Obrastanje sondi donedavno je bio veliki problem jer klasični antivegetativni premazi nisu bili primjereni za njihovu zaštitu zbog smetnji koje su se javljale. Jedino rješenje koje je vlasnicima preostalo bilo je redovito čišćenje sondi i odstranjivanje algi.

Foulfree antivegetativni premaz za sonde, proizvođača Propspeed, razvijen je namjenski za zaštitu sondi od obrastanja. Dokaz tome je kvaliteta signala koji prolazi kroz ovaj izuzetno gladak premaz, kao i nepromijenjena kvaliteta prikaza na zaslonu fishfindera. Foulfree sprečava bilo kakvo prianjanje morskih organizama, i treba napomenuti da se radi o premazu koji nije štetan za morske organizme i koji svoju zaštitu temelji na glatkom sloju na kojega se ne može ništa prihvatiti.

...