Flamark Mabo

BN 159
| 4.12.2014 | Piše:
Daniel Bevandić
| Foto:
Daniel Bevandić


Flamark Mabo su ampule za automatsko gašenje požara. Postavljaju se u prostorije u kojima postoji ozbiljna mogućnost nastanka požara, zato se čini gotovo idealnim za postavljanje u strojarnice

Unutar svake strojarnice ima obilje gorivih tvari; od benzinskih i uljnih para, preko zauljenih krpa, do akumulatora koji pri punjenju mogu stvoriti eksplozivni plin praskavac. Sve te stvari povećavaju rizik od zapaljenja, koji je prisutan i onda kad su motori ugašeni, plovilo na vezu, a vlasnik u toplini doma. Zato postoje automatski sustavi gašenja koji kao anđeli čuvari štite barku od eventualnog rasplamsavanja vatre, a onda i vlasnike od velikih šteta.

Jedan takav proizvod je i Flamark Mabo, ampula zapremine 0,58 litara koja štiti do 16 m² prostora. Radi se o ampulama koje s ... (više u tiskanom i CD izdanju)