Ferrari

BN 217
| 30.9.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Noštromo Rafo ni bil od čera. Znal je ča i kako treba napravit da bi karag i brod sigurno navigali

Za traversadu ili vijaj od pedeset milj ili petnajst tisuć milj, sejedno, štivi moraju bit dobro zaprte, derići moraju bit va škacah, a kuverta, boat deck, spremi pod provun, krmun, va makine, kazamati, gambuže, frižideri, kužina, saloni, kabini, se mora bit pospravno, osigurano i na mestu. Ipak, najvažneji je karag. Brod je storen za vozit karag, a z brodi se vozi sve; rasuti, tekući ili plinoviti karag, teške mašinerije, auti, željezničke lokomotivi, vagoni, avioni, helikopteri, mali i veli brodi, vojna oprema od municije do topi i tenki, pa čak, i nuklearno gorivo... Sve se to z brodi pelje do mesta kadi rabi. A da bi karag sigurno došal do naručitelja onako kako treba mora se dobro osigurat, ricat, aš brod valja, fika, kolpadi tuču, i po prove i po bande, kuverta je više pod moren nego ča je suha.

... (više u tiskanom i CD izdanju)