Elektrika na malim plovilima

BN 220
| 15.12.2019 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


U ovom tekstu vratit ćemo se malo unazad i to za sve one, a takvih je na našem moru jako puno, koji su još uvijek na osnovnim analognim instrumentima bez puno dodatne elektronike. Dakle ograničili smo se samo na klasičnu shemu gdje su svi instrumenti analogni, i to na jednoj ploči, a ožičenje s motora ide prema nadzornoj ploči motora i prema ploči s osiguračima i prekidačima za napajanje ostalih trošila na brodu

Svi stariji motori snage do pedesetak konjskih snaga imaju alternator od 14 ili 28 volti, elektropokretač i ugrađene indikatore, odnosno davače za kontrolu tlaka ulja, temperaturu vode itd. U shemu je uključena i rastavna sklopka odnosno glavni prekidač za akumulatore. Naglasak je na prikazu odvajanja starterske baterije kao vitalnoga dijela izvora električne energije, od ostalih trošila na plovilu. Razdvajanje baterija ključni je dio ove sheme. Većina plovila u našim lukama i lučicama su jednostavna plovila prosječne dužine između 6 i 8 metara s unutrašnjim ili izvanbrodskim motorima. Na njima nema puno opreme niti dodatnih uređaja, iako neke barke imaju ugrađene solarne panele, najčešće je tu nekakav ploter ili GPS fishfinder. Najviše elektrike na takvim plovilima zapravo je oko i na motoru.

Davno, još prije petnaestak godina, u Burzi Nautike objavili smo shemu električne instalacije motora i sve potrebne električne opreme koja ide uz takav motor. Od tada se stvari nisu puno promijenile. Često nas čitatelji zovu i pitaju za savjet kao napraviti instalaciju na takvim plovilima, ili barem da im damo osnovnu shemu za ožičenje koje ide uz određeni motor i opremu. ... (više u tiskanom i CD izdanju)