Električna sidrena vitla

BN 206
| 30.10.2018 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Veličinu, odnosno snagu i tip sidrenog vitla određuje prvenstveno težina sidra i lanca, a veličina, kao i tip sidra odabiru se tako da pokušaju zadovoljiti naizgled nespojivo. To je kompromis koji mora zadovoljiti sigurnost i veličinu broda, mjesto za ugradnju sidra, njegova cijena i na kraju vizualni dojam na brodici

Kad bismo nasumice pitali nekog nautičara koji je najvažniji, ili barem jedan od važnijih sustava na plovilu, većina bi vjerojatno odmah rekla motor. Drugi bi redali kormilo, električne instalacije, navigaciju, vodu, frižider... Većini od njih vjerojatno ne bi ni palo na pamet u kategoriju važnih sustava na plovili svrstati sidro i sidreni sustav. To su uglavnom oni koji sidro doživljavaju samo preko prekidača na komandnoj ploči, koji, stisneš kada sidriš, ili opet stisneš kada odlaziš sa sidra. A sidreni sustav je puno više od toga.

U sidreni sustav spadaju sidro, lanac ili konop ili kombinacija lanca i konopa, vodilice sidra, kakav kolotur sidrenoga konopa, anel u spremištu sidrenoga lanca za koji se obavezno mora privezati kraj lanca ili konopa, bitve za privez i na kraju sidreno vitlo. To su glavni elementi sigurnosti plovila.

Dobro odabrano i montirano sidreno vitlo je nezaobilazni dio opreme većih plovila. Ona manja, ispod 5 metara, obično nemaju električno sidreno vitlo. Za one koji su se nekad našli u pogibeljnoj situaciji i kojima je sidro glavu spasilo važnost sidra i sidrenog sustava nije upitna. A za one kojima su sidro i lanac ... (više u tiskanom i CD izdanju)