Dva uređaja što za olovne baterije

BN 184
| 29.12.2016 | Piše:
Josip Zdenković
| Foto:
Josip Zdenković


U baterijskim sustavima bitno je ostvariti kvalitetan nadzor stanja baterije kako ne bismo bateriju ispraznili preko mjere ili je pak prepunili preko mjere. Iako je punjenje prepušteno regulatorima punjenja, bitno je ipak imati u sustavu element za nadzor stanja baterije koje će kao neovisan sustav pratiti što se događa s baterijom u radu

Osnovna zadaća baterije je pohrana i predaja energije. Činjenica je da se u procesu punjenja i pražnjenja olovne ploče mijenjaju sastav. Kažemo da su baterije "gotove” kada se u pravilu reverzibilna kemijska promjena materijala ploča u bateriji više ne može događati. Što u tome procesu može krenuti "naopako” i zašto će zapravo baterije nakon nekog vremena ili još gore prije očekivanog vremena ostariti? Ako razumijemo što se može dogoditi našoj, u pravilu skupoj olovnoj bateriji, onda nećemo žaliti pored kvalitetnog punjača investirati i u ova dva uređaja što ćemo ih ovdje opisati, a kojima ćemo pratiti stanja baterije; uređaj za balansiranje baterije i nadzornik baterije.

... (više u tiskanom i CD izdanju)