Dual Fuel kao prelazna faza ili nešto više od toga

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić


Neki proizvođači su se okrenuli raznim kombinacijama pogona poput hibridnih pogona ili pak Dual Fuel kao kombinacije nekog od goriva i vodika

Prijelomna godina za pogone na fosilna goriva, barem što se tiče EU, trebala bi biti 2035. godina. Do tada bi trebalo osmisliti alternativne pogone koji će zamijeniti motore pogonjene fosilnim gorivima. Naime 2035. godine nastupa zabrana prodaje motora s unutarnjim sagorijevanjem, naravno kakve danas poznajemo u zemljama članicama EU, a zamijeniti će ih neki drugi pogoni. To „neki drugi” možda bi mogli biti elektro pogoni kako sada stvari stoje, a izvor električne energije bi mogle biti gorive ćelije. Neki proizvođači su se okrenuli raznim kombinacijama pogona poput ... (više u tiskanom i CD izdanju)