Drvo ili plastika?

BN 231
| 1.12.2020 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Gregor Šamšal


Što je jeftinije održavati, što je lakše održavati, na čemu je ljepše ploviti; na drvenoj ili na plastičnoj barci? Tijekom godina proširio se glas koji veliča plastiku i preuveličava probleme vezane uz drvenu barku. No je li tome baš tako? Prevario bi se čovjek lako…

Zašto bi itko u današnje vrijeme želio drvenu barku!? Iz istoga onog razloga iz kojega se danas po Gorskom kotaru i Lici sve češće susreću brvnare, predivne kuće svih veličina sazdane od besprijekorno posloženih trupaca. Drvom se vole okružiti ljudi sa stilom, ljudi koji znaju cijeniti eleganciju i toplinu koju drvo unosi u život, ljudi koji znaju uživati u osjećaju koji se na njih prenosi kroz umijeće prote, umjetnika koji oblikujući drvenu barku u nju usađuje i svoju, i dušu vlasnika.

 

Drvena barka je za ljude  ljudi koji znaju uživati u osjećaju koji se na njih prenosi kroz umijeće prote, umjetnika koji oblikujući drvenu barku u nju usađuje i svoju, i dušu vlasnika

 

Danas vlada neko uvriježen ... (više u tiskanom i CD izdanju)