Deratizacija

BN 162
| 6.3.2015


Finalmente je inspektor došal kod barbi da čuje ča njemu treba i ki problemi on ima. Na kraju su se lipo pozdravili uz dogovor da će se ono ča je hitno rešit do partenci, a onda je na skali za deratizaciju i barbi rekal da ju ovoga puta more pozabit

Vrnjali su se doma nakrcani do bali. Vrime je bilo odlično, tek malo mrtvoga mora, kurenat in je bil va krmu, brzina dobra i za ki dan trebali su bit doma. Tamo su morali ostat sigurno tri, morda i četiri dana, ča in je dalo dosta vrimena za sredit sve ča se na vijaju ni dospelo. Si su bili zadovoljni i nekako veseli, i onda su se, za ne verovat, ma su, pojavili miši. I to ne ča bi čovik mislel pantigani, već mići kućni miši. Kade su se leg inbarkali, vrag bi ga znal, verovatno s provištun va New Orleansu.


... (više u tiskanom i CD izdanju)