Deratizacija

BN 162
| 6.3.2015


Finalmente je inspektor došal kod barbi da čuje ča njemu treba i ki problemi on ima. Na kraju su se lipo pozdravili uz dogovor da će se ono ča je hitno rešit do partenci, a onda je na skali za deratizaciju i barbi rekal da ju ovoga puta more pozabit

Vrnjali su se doma nakrcani do bali. Vrime je bilo odlično, tek malo mrtvoga mora, kurenat in je bil va krmu, brzina dobra i za ki dan trebali su bit doma. Tamo su morali ostat sigurno tri, morda i četiri dana, ča in je dalo dosta vrimena za sredit sve ča se na vijaju ni dospelo. Si su bili zadovoljni i nekako veseli, i onda su se, za ne verovat, ma su, pojavili miši. I to ne ča bi čovik mislel pantigani, već mići kućni miši. Kade su se leg inbarkali, vrag bi ga znal, verovatno s provištun va New Orleansu.

Prvi ih je va gambuže videl mali od kužine, i odmah rekal kogu, kogo se potužil čifu i za čas je celi brod znal da imaju neugodne slipe putnike. I sad se javil problem kako ih se rešit? Otrova nisu imeli, a i da su, kako ga stavit va gambužu, uz hranu? Ni bilo druge nego čekat da dojdu doma i skrcaju karag, pa onda storit deratizaciju. Niki se ni bunil, zahvaljujuć mišon ostat će doma najmanje tri dana nakon iskrcaja, i onda još dva-tri dana ukrcaj... svi su bili složni da ni sako zlo za zlo!

Barba je z telegramon obavjestil inspektora o problemu i prepustil njemu da organizira sve ča treba. I onda su došli doma i vezali se, a pu barbi je, kod i va sveken portu zavladal pravi šušur: agenti, policija, carina, kapetanija, dela se pratika, štivadori čekaju da počnu iskrcaj... žurba za neverovat! Pomorcen se vavik čini ko da se ovi z kraja žele čin prvo rešit broda i poslat ga nazad na vijaj, ko da se žele pohvalit da se i na na kraju čuda dela! I onda kad brod parti više za njega nikoga ni briga, oni su svoje rešili i to je to.

Finalmente na brod je došal i inspektor. Prvo je šal pu kapa, aš su pu barbi još vavek bili agenti, štivadori, komercijalisti, kadrovici, sindikalisti i svi oni ki treba i ne treba. Sve neke važne, službene pršone. Kapo je z inspektoron dogovoril sve ča treba napravit i ki su problemi va nakine, i onda je počel govorit da in pod hitno treba deratizacija aš da su in se miši z ganbuže zaselili i va dispense i po kabinah, a rekal je i da in bakuli, fala bogu, ne fali.

- Od deratizacije ovoga puta neće bit niš! Imate pod hitno za ukrcat jedan jako vredan karag, pa će deratizacija morat počekat da se vratite. Za sad ću van naručit par mišolovki, pa ćete se ih rešit! - odrešito je na to rekal inspektor.

Finalmente je inspektor došal kod barbi da čuje ča njemu treba i ki problemi on ima. Na kraju su se lipo pozdravili uz dogovor da će se ono ča je hitno rešit do partenci, a onda je na skali za deratizaciju i barbi rekal da ju ovoga puta more pozabit.

Posada je bila razočarana i ogorčana. Em neće dobit slobodna dva dana, em nisu oni inbarkani da miši love! Drugoga je dana inspektor opet došal na brod i kod i obično pustil torbu va barbinen saloncinu i onda se kalal va makinu da vidi stanje, pa na kuvertu, i onda se vratil va saloncin barbi na ćakulu. Bil je zadovoljan z onin ča je videl, pa je sad račulal z barbun na miru popit viski z ledon, malo poćakulat i poć nazad va ured. I taman kad je otprl torbu da spravi rukavice i lampadinu z torbi je, ravno va njegovo krilo skočil miš! Kako se je jako prestrašil odmah je počel jako zijat. Vas ljut je govoril: - Kako je miš dospel va moju torbu!?

- Ni to niš! - mirno mu odgovori barba - Pa pun ih je brod! Nego mene zanima ča će bit kad se to dogodi va Merike, kad dojde Coast Guard... a doć će sigurno... i kad vidi kako miši paradiraju po kužine... Ki će to trošak bit...? -

Inspektor je nakon toga kod furija prošal z broda i nakon nekoga vrimena došal nazad z nalogon da po iskrcaju tereta priprave brod za deratizaciju.

Deratizacija se obavila, a posada je dobila dva slobodna dana, bez gvardije i trećine. Par dan potla partence neki su se počeli pitat kako se ta miš našal va inspektorovoj torbe?

- Pitajte noštroma! - rekal je kamarijer, ki je sve videl.

Dokle je torba bila sama va saloncinu, a barba "se zagledal kroz fineštrin", noštromo je ulovil živoga miša i stavil ga va torbu.

Je na to barba nagovoril noštroma, ili noštomo barbu, to znaju samo oni dva. Ma ki je da je, svi su mu bili zahvalni za ta dva dana ča su ostali doma.

...